Doel

  • Het doel van deze training is de uit groep 4 doorgestroomde hardloper de mogelijkheid te bieden om in groepsverband de conditie uit te bouwen.
  • Het doel van deze training is de enigszins gevorderde hardloper de mogelijkheid te bieden om zijn/haar conditie op peil te houden of uit te bouwen.
  • Het doel van deze training is om leden te attenderen op loopjes en wedstrijdjes, groepsgewijs of individueel, maar ook om de leden te stimuleren op andere momenten in de week te lopen
  • Het doel van deze training is om plezier te beleven aan de trainingsavond, ontspanning door inspanning en elkaar te stimuleren in de loopsport.

Door middel van een trainingsavond op de openbare weg leert de hardloper doorzetten, omdat tussentijds stoppen niet tot de mogelijkheden behoort. Je moet immers terug naar de sporthal. Door middel van deze trainingsavond bouwt de hardloper zijn/haar loopduur uit en bouwt zowel conditie als snelheid op.

Eisen aan de trainer

  • De trainer heeft minimaal een basiscertificaat voor trainer loopsport.
  • De trainer kan individuele aanwijzingen geven omtrent opbouw en belasting.
  • De trainer kan de groep gedifferentieerd laten hardlopen, dus verschillende groepjes binnen de groep begeleiden.
  • De trainer wil meewerken aan een roulatiesysteem om de groepen van onze gehele vereniging te begeleiden.

Duur van de training: Maximaal 60 minuten, bij voorkeur op de openbare weg.

naar Loopgroep 2
naar Loopgroep 4