logo-lopersgroep90

Gedrags- &
Veiligheids-
protocol

Lopersgroep ’90

Lopersgroep ’90

Lopersgroep ’90 Lichtenvoorde wil ervoor zorgen dat alle leden met plezier en in een veilige omgeving kunnen sporten. Om dit te bereiken, hebben we duidelijke gedragsregels opgesteld. Iedereen binnen de vereniging moet deze regels kennen en naleven. Overtreding van deze regels kan leiden tot sancties.

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vertrouwenscontactpersoon is Nelleke van der Weerd. Zij is bereikbaar voor alle leden, trainers, vrijwilligers, bestuursleden en anderen die bij Lopersgroep ’90 betrokken zijn. Je kunt haar bereiken via jgvanderweerd@kpnmail.nl.

Melden van Ongewenst Gedrag

Iedereen kan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of seksuele intimidatie, melden bij de vertrouwenscontactpersoon. Dit kan ook als je twijfelt. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en behandelt alles vertrouwelijk. Alleen met jouw toestemming worden zaken verder bekend gemaakt. Bij strafbare feiten wordt het bestuur wel op de hoogte gebracht.

Procedure voor Melden

Stuur een korte e-mail met jouw telefoonnummer en een tijdstip waarop je teruggebeld kunt worden. De vertrouwenscontactpersoon maakt zo snel mogelijk een afspraak in een vertrouwelijke setting om jouw verhaal te horen. Samen wordt er gekeken naar de beste oplossing.

Centrum Veilige Sport

Als je liever niet naar onze vertrouwenscontactpersoon gaat, kun je ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF. Dit kan via 0900-2025590 of via hun website.

Gedragsregels

Medeverantwoordelijkheid:
Sta open voor aanwijzingen over gedrag en veiligheid. Zie je iets ongewenst of gevaarlijk, wijs de betreffende persoon of trainer daarop.

Rook- en Drugsbeleid:
Roken en drugs zijn niet toegestaan op onze accommodatie. Overtreding leidt tot een waarschuwing en bij herhaling tot een verbod om de accommodatie te betreden.

Netjes en Schoonhouden:
Houd de accommodatie netjes. Ruim je rommel op, reinig je schoenen, berg gebruikte materialen op, plaats fietsen in de rekken en auto’s op het parkeerterrein.

Respecteren van Andermans Eigendommen:
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Bij diefstal wordt aangifte gedaan.

Aansprakelijkheid:
Veroorzaak je schade aan de accommodatie, dan ben je aansprakelijk.

Sportiviteit:
Gedraag je altijd sportief, ook als anderen dat niet doen. Sport is voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. Geef altijd het goede voorbeeld en spreek elkaar aan op (ongewenst) gedrag.

Veiligheid

Voor de veiligheid tijdens het lopen op de openbare weg gelden de volgende regels:

  • Loop zoveel mogelijk rechts van de weg.

  • Verlaat de training niet alleen buiten de bebouwde kom. In overleg kan je met anderen samen de training verlaten.

  • Loop op rustige wegen zoveel mogelijk in het midden om blessures te voorkomen.

  • Loop in tweetallen en communiceer duidelijk bij oversteken.

  • Steek als groep over en laat de (assistent-)trainer het moment bepalen.

  • Draag bij schemer en in het donker een reflecterend hesje en goede verlichting.

  • Trainers en assistent-trainers hebben altijd een mobiele telefoon bij zich.

  • Blijf alert en communiceer regelmatig over aankomend verkeer en obstakels.

Lopersgroep ’90

Laatst bijgewerkt: 26 juni 2024