logo-lopersgroep90

Algemene
Voorwaarden

Lopersgroep ’90

Algemene Voorwaarden Lopersgroep ’90

Welkom bij Lopersgroep ’90! Voordat je deelneemt aan onze activiteiten, vragen we je vriendelijk om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Ze zijn van toepassing op alle activiteiten en lidmaatschappen binnen onze vereniging.

Toepasselijkheid en Acceptatie

Door deel te nemen aan onze activiteiten of lid te worden van Lopersgroep ’90, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze diensten en activiteiten.

Privacy en AVG

Lopersgroep ’90 respecteert je privacy en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deel te nemen aan onze activiteiten geef je toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid. Beeldmateriaal dat tijdens onze activiteiten wordt verzameld, kan voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur.

Aansprakelijkheid

Lopersgroep ’90 is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen (diefstal) tijdens onze activiteiten. Lopersgroep ’90 is niet aansprakelijk voor letsel of blessures opgelopen tijdens onze activiteiten.

Lidmaatschap en Betaling

Het lidmaatschap van Lopersgroep ’90 wordt jaarlijks automatisch verlengd. De contributie wordt eenmaal per jaar geïncasseerd via automatische incasso. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door een e-mail te sturen naar secretaris@lopersgroep90.nl.

Communicatie

Communicatie over trainingen verloopt via appgroepen. Er is een aparte appgroep voor bestuurlijke informatie. Stukken voor de algemene ledenvergadering worden per e-mail verstuurd.

Gegevensdeling

Je gegevens kunnen worden gedeeld met andere organisaties voor verenigingsgerelateerde doeleinden.

Overige Bepalingen

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website. Voor alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten en activiteiten, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. Bij vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.

Lopersgroep ’90

Laatst bijgewerkt: 14 mei 2024